Skip to content

Nico Alhonen®

MEDS APOTEK LOGO

Brief

MEDS Apotek är ett företag som grundades 2018 med målet att erbjuda en jämlik tillgång till apotek över hela Sverige. Genom snabba leveranser, ett stort utbud och hög tillgänglighet av farmaceuter vill vi bli landets mest populära apotek.

Vår marknadsföring koncentreras på att bygga upp trovärdighet och visa på våra komparativa fördelar som specialistkompetens, snabba leveranstider och enkel tillgänglighet. Detta är viktigt eftersom marknadsföring av receptbelagda läkemedel är förenat med mycket starka krav. Apotek får exempelvis inte marknadsföra specifika läkemedel till allmänheten.

Vi tror att vår unika kombination av snabba leveranser, stort utbud och hög tillgänglighet av farmaceuter kommer att göra oss till Sveriges favoritapotek. Vi ser fram emot att fortsätta erbjuda våra kunder högkvalitativ service och enkel tillgång till viktig medicin.

Uppdraget

Hur kan MEDS göra skillnad och bidra till mer hållbar e-handel och samtidigt driva sin affär genomkommunikation och våran kommunikationsidé ska göra skillnad inom det globala målet nummer 5: Jämställdhet.

Vår målgrupp var personer födda år 1946-1964 (“baby boomers”) som bor och lever i mellanstora och mindre städer iSverige. 

Research

Under projektets gång har vi valt att intervjua personer i vår närhet för att få in data om målgruppen, som består av äldre personer i småstäder. Dessa personer har vi valt eftersom de passar in i målgruppen och vi har även intervjuat tandläkare för att få mer djupgående svar om målgruppens munhälsovanor.

För att få ytterligare data har vi också genomfört en enkät som riktar sig mot den äldre målgruppen i småstäder. Enkäten fick in 46 svar och målet för oss var att få in minst 40 svar att jobba med.

Dessutom har vi gjort olika former av research-analyser för att stödja våra hypoteser och få en bättre förståelse för målgruppen och dess munhälsovanor. Detta har varit viktigt för att vi ska kunna skapa ett relevant och användbart resultat för projektet.

Analys av kategorin

Onlineapoteken har en tydlig riktning när det gäller sin kommunikation. De riktar sig i större utsträckning till kvinnor än till män och det märks tydligt i deras kampanjer och marknadsföring. Apotea, Apoteket hjärtat och LLoyds apotek har ofta kampanjer som fokuserar på hudvård och skönhet, vilket är en typisk produktkategori som riktar sig till kvinnor.

Även Meds, som är en onlineapotek, riktar sin kommunikation till kvinnor. Deras största försäljning går till kvinnor i åldern 30-45 år, vilket motsvarar ungefär 75% av deras kundbas. Deras kommunikation är ofta rosa och feminint, och de använder sig av influencers och giveaways för att marknadsföra sina produkter. Deras kampanjer har ofta en emotionell klang som förtroendeingivande för deras målgrupp.

I allmänhet har onlineapoteken en mycket informativ och rationell kommunikation som fokuserar på erbjudande och produktinformation. Emotionell kommunikation är oftast mindre uttalad, men när den förekommer är den anpassad för att passa deras målgrupp.

Analys av målgrupp

  • Målgruppen är födda år 1946-1964
  • De handlar online, men inte munvårdsprodukter, då föredrar de att handla det i butik. De uppskattar nämligen personlig service och kontakt.
  • Förtroende för varumärket är viktigare än pris.
  • Målgruppen blir äldre och i samband med detta blir även deras munhälsan blir sämre. De vanligaste munsjukdomarna är tandköttsinflammation (gingivit) som obehandlat kan leda till tandlossning. (Tandläkarintervjuerna: “40-50-60-70 amarga generationen. Har sämst tandhälsa, lätt till karies och äter mycket mediciner för torrhet i munnen.”)
  • Uppemot 60 procent av befolkningen över 60 år visar tecken på tandlossning 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/munhalsa/paverkansfaktorer-for-munhalsa/

Vi kom fram till en problemformulering som lyder: Problemet är att målgruppen

*har en försämrad tandhälsa som behöver åtgärdas för att minska risken för dyra

*tandvårdskostnader i framtiden. Vi ser även att hälsa inte kommuniceras ut till

*alla, utan främst till kvinnor. Genom att uppmärksamma tandproblem som drabbar

*både kvinnor och män, tar vi ett första steg att frångå kommunikation kring

* hälsa som riktar sig främst till kvinnor. Hälsa bör riktas till alla.

Analys av omvärld/samhälle

Munhälsa och den allmänna hälsan hänger ihop. 40% av åldern 40+ har drabbats av exempelvis tandköttsinflammation (gingivit) som obehandlat leder till tandlossning (paradondit). https://www.gu.se/forskning/oral-halsa

I vuxen ålder är tandvård inte en längre en del av vårt skyddsnät i vårdssystemet. Tandvård har en hög kostnad och tandvårdsstödet täcker inte den. Detta leder till att tandvården ofta prioriteras bort, särskilt om ekonomin är ansträngd. Pensionen innebär för de flesta en lägre månadsinkomst än under yrkeslivet.

Koncept- och idébeskrivning

Problemet vi utgått från är att med åldern tillkommer en rad olika munproblem som äldre behöver ta hand om så bra som möjligt för att minska risken för dyra tandvårdskostnader. Vi såg att detta går att förebygga med noggrann och regelbunden egenvård hemma och att MEDS har produkterna målgruppen behöver för att förebygga framtida, och i många fall onödiga, munproblem. 

Vår idé för att lösa detta är därför “MEDS Munbox”, en personaliserad prenumerationstjänst som hjälper dig att komma in i en trygg rutin där du frekvent tar hand om din munhälsa. Med hjälp av MEDS farmaceuters frågor och användarens svar, sammanställs detta i en box med rekommenderad mun och tandvård anpassat till användarens behov. Med boxen tillkommer även en möjlighet att försäkra sina tänder genom Meds samarbete med försäkringsbolaget Hedvig. Förutom att arbeta förebyggande med egenvård möjliggör samarbetet en ekonomisk försäkring för tänderna. Ekonomi ska inte vara ett hinder för en god munhälsa och därför krävs en lösning som ger kunden trygghet och minskar risken för dyra tandvårdskostnader. Genom prenumerationen och samarbetet vinner Hedvig nya kunder. 

“Med förebyggande tandvård åldras dina tänder långsammare. Med en prenumeration på tandvård håller du lättare rutinerna och du kan trygga dina tänders framtid. Ta hand om dina tänder som du tar hand om dig själv.”

Uttag

Munbox 

En box med ett personligt utvalt tandvårdskit, tillgänglig för MEDS kunder att prenumerera på. 

Landningssida i MEDS app 

I MEDS app får användaren hjälp att skapa sin egna prenumerationsbox genom att svara på farmaceuternas frågor kring mun och tandhälsa. Efter att svaren sammanställts, visar sig ett förslag på produkter att använda, anpassat efter användarens behov.

Landningssida i MEDS app Försäkring genom Hedvig

Med prenumerationsboxen tillkommer även möjligheten att teckna en tandvårdsförsäkring genom Hedvig. Förutom att arbeta förebyggande med egenvård möjliggör samarbetet en ekonomisk försäkring för tänderna.

Affischer (OOH) 

För att marknadsföra boxen och samarbetet med Hedvig, kommer vi även använda oss av reklamaffischer som visualiserar livet med en regelbunden och säker munhälsa. 

Arbetsprocess

Vi kan urskilja fyra olika stadier i arbetet: 1) första loopen, där vi tolkade briefen och fokuserade på det globala målet nummer 9, 2) andra loopen med fokus på munhälsa och jämställdhet, 3) tredje loopen där vi valde en idé och definierade problem, och 4) fjärde loopen där vi finslipade idén enligt shared value modellen och fokuserade på kundnytta och affärsnytta. Dessa loopar har varit avgörande för att vi skulle kunna forma en konkret idé som kan bidra till att nå det globala målet nummer 9 om hållbar utveckling.

Teamet bestod av

Moa Wärvik – Strategisk kommunikation
Uani Sjöberg – Strategisk kommunikation
Jacob Wannerholt – Growth Marketing
Olivia Lahdo – Public Relations
Inez Olsson – Communication Design
Emma Hansson – Produktionsledning
Nico Alhonen – Digital Design & Strategi